Butterfly fertilizing flower

שליחות וחזון

תמיכה פסיכולוגית היא מרכיב מרכזי וחיוני ביותר בטיפול בנשים העוברות טיפולי פוריות. ידוע כי נשים העוברות טיפולי פוריות עשויות לסבול מחרדה, דיכאון, מתח, הערכה עצמית נמוכה ובעיות בקשר הזוגי. מחקרים מראים כי מצבים נפשיים אלה תורמים לירידה בשיעור הפוריות בקרב נשים. קרן גפן הוקמה במאי 2013 במטרה להפעיל פרויקטים של גוף-נפש כחלק מטיפולי הפוריות.

ישראל – מעצמת טיפולי פוריות

אלפי נשים בישראל עוברות בכל שנה טיפולי פוריות. מדינת ישראל מעודדת את הגברת הילודה והיא מספקת תמיכה כלכלית למעוניינים לעבור טיפולים אלה. למעשה, במדינת ישראל שיעור טיפולי ההפריה החוץ גופית (IVF) לנפש, הוא הגבוה ביותר בעולם, ונערכים בה כ-29,000 טיפולים מדי שנה. המחיר הנפשי שהטיפולים גובים – מתח, דיכאון, הערכה עצמית נמוכה, ובעיות בקשר הזוגי – הוא עצום. מחקרים מראים כי מתח ודיכאון קשורים להפחתת שיעור הפוריות.

מטרות

מטרתה של קרן גפן היא להעלות את רמת הפוריות בקרב נשים המתקשות להרות, בעזרת מערך שירותים פסיכולוגיים, ובריאותיים המשלים את הטיפול הרפואי. הקרן מספקת תמיכה וטיפול גם לגברים.

ייחודה של קרן גפן הוא בשיטות התמיכה המגוונות שהיא מספקת

קרן גפן מציעה את מגוון השירותים הגדול ביותר בתחום ההתמודדות הנפשית עם טיפולי הפוריות בישראל, תוך פניה לקהל יעד רחב ומגוון. הפעילות פתוחה לכל אישה בישראל ללא עלות. הארגון פונה באופן פעיל לנשים המתקשות להרות כאינדיבידואליות וכקבוצות, ומממן סדנאות פוריות באזור ירושלים.

הארגון פונה באופן פעיל לנשים המתקשות להרות כאינדיבידואליות וכקבוצות, ומממן סדנאות פוריות באזור ירושלים.

מרכז רימון

הפרויקט המרכזי שהקרן מקיימת הוא רימון – מרכז גוף-נפש לפוריות בהדסה, הר הצופים, שהוקם באוקטובר 2013. מרכז רימון מציע את השיטות העדכניות ביותר, המשולבות בבתי חולים ברחבי העולם ומבוססות על מודל טיפולי מצליח שפותח באוניברסיטת הרווארד.

תכנית לימודים

קרן גפן מפתחת תכנית לימודים שתמפה את הצרכים הנפשיים הייחודיים לאוכלוסייה הישראלית ולתת-הקבוצות שבה.

מחקר

קרן גפן קיבלה אישור מחקר מוועדת הלסינקי כדי לערוך טיפולי גוף-נפש בקהילות השונות בישראל. המחקר יתקיים בשיתוף אוניברסיטת בר אילן.

 

אנו נתמכים על ידי אנשים כמוכם

קרן גפן ממומנת רק מתרומות, ביניהן מענק שנתי מקרן ג'ויס וסטנלי בלאק (לוס אנג'לס), מענק מקרן פראט (אוסטרליה) וכן מתורמים פרטיים.

לתרומה

חלון ההתחברות