התומכים שלנו

התקציב של קרן גפן מבוסס כולו על תרומות, כולל מענק שנתי מקרן סטנלי וג'ויס בלאק, קרן פראט (אוסטרליה) וכן תורמים פרטיים מארה"ב, אוסטרליה וישראל.

תומכי "שרה"

תומכי "רבקה"

Claude & Etty Arnall (Mount Olympus)
Kharlene & Charles Boxenbaum
Robert & Sandra Carroll
Jean & Jerry Friedman
The Herb & Sharon Glaser Family Foundation
Marilyn Ziering Family Foundation

תומכי "רחל"

Paul & Margaret Feder Family Foundation
Donald Feder
Eris & Larry Field Family Foundation
Sharon & Elie Gindi
Sherry Hackett
David Hager
Hertz Family Foundation
Esther & Jose Liberman
Murray & Sydell Rosenberg Foundation
Rena Slomovic
Max Webb Foundation

תומכי "לאה"

Camille Adar
Lea Purwin D’Agostino
Jacqueline & Arthur Burdore
Annie Baum
Joe Djemal
Eveline & Uri Ginzburg
Beverly Gelfand
Meralee Goldman
Moshe & Abbey Greenberg
Carmella & Dr. Nissan Pardo
Sinder Family Foundation

חלון ההתחברות