Keren Gefen Logo

ליווי היריון לנשים שחוו אתגרי פוריות

עמותת קרן גפן גוף-נפש פוריות מזמינה נשים שחוו אתגרי פוריות ואשר נמצאות בהיריון גפן-רימון גוף נפש פוריות
לקבל ליווי של דולה, תומכת היריון ולידה
הדולה, מלווה פיזית ורגשית לתהליך ההיריון והלידה, תומכת בנשים ומסייעת להתחבר לקצב הטבעי של הגוף, לקבל ולברך את ההיריון והלידה, ולחוות באופן חיובי ומעצים את החוויה משנת החיים.
השירות ניתן לנשים החל מהחודש החמישי להריון

בתהליכים

Doula pic