חוסר פוריות בישראל וטיפולי גוף-נפש

קרן גפן מפתחת פרויקט מחקר משותף עם אוניברסיטת בר אילן על חוסר הפוריות בחברה הישראלית, על טיפולי פוריות ועל התערבויות גוף-נפש להפחתת מתח. אנו מבקשים לחקור ולבדוק את המאפיינים הייחודיים של החברה הישראלית כולה וכן של מגזרים שונים בה. מטרת המחקר היא לזהות התערבויות המשפרות את הפוריות ומותאמות באופן מוצלח לאוכלוסייה בישראל. כמו כן, אנו בוחנים את יעילותם של טיפולי גוף-נפש בהפחתת רמות מתח ודיכאון בקרב נשים המתמודדות עם חוסר פוריות. המחקר קיבל את אישורה של ועדת הלסינקי.

חלון ההתחברות